Vidusskolas sporta laukums

Labiekārtojamā teritorija – 13397 m²
Sporta laukums – 4662 
Futbola laukums – 1195 m²
Bērnu rotaļu laukums – 51 m²