PAKALPOJUMI

Izstrādājam augsta līmeņa būvniecības projektus rūpniecības un sporta ēkām, izglītības iestādēm un sabiedriskajām ēkām, kā arī ceļiem, sporta un bērnu rotaļu laukumiem un citiem objektiem.

Ēku
projektēšana

Specializējamies sabiedrisko un industriālo ēku projektēšanā. Mums ir pieredze publisko un sabiedrisko nozīmīgu ēku projektēšanā pašvaldību un valsts vajadzībām, kā arī privātā sektora objektu, piemēram, loģistikas parku un ražošanas ēku, projektēšanā. Specializējamies arī jaunbūvju un esošo ēku pārbūvju projektēšanā.

Mēs nodrošinām:
 • Visa veida ēku būvprojektu izstrādi un vadību
 • Konsultācijas būvprojekta izstrādes laikā
 • Ēku tehnisko apsekošanu un priekšizpēti
 • Būvizmaksu noteikšanu
 • Būvprojektu ekspertīzi
 • Būvprojektu autoruzraudzību

Labiekārtojumu
projektēšana

Sabiedrisko ēku projektēšanā vienlīdz nozīmīgs ir gan veiksmīgs arhitektūras risinājums, gan to funkcionalitāte un droša ekspluatācija, jo šīs ēkas jau pēc to definīcijas ir paredzētas lielam cilvēku skaitam. Racionāls telpu plānojums, maksimāli funkcionāla un lietderīga katra ēkas kvadrātmetra izmantošana ekonomē īpašnieka līdzekļus, savukārt, laba arhitektūra bieži ir pamatā ēkas komerciālai veiksmei

Mēs nodrošinām:
 • Labiekārtojuma projektēšana un rekonstrukcija
 • Ainavu un apstādījumu projektēšana
 • Rotaļu laukumu, gumijas segumu projektēšana
 • Būvizmaksu noteikšanu
 • Būvprojektu ekspertīzi
 • Būvprojektu autoruzraudzību

Ceļu
projektēšana

Veicam jebkuras sarežģītības ceļu projektēšanas darbus, ceļu konstrukcijas un rekonstrukcijas projektus infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Mēs nodrošinām:
 • Ceļu un tiltu projektēšana, ekspertīze, autoruzraudzība un būvuzraudzība
 •  Satiksmes organizēšanas projektu un shēmu izstrādi
 • Ģeotehniskā izpēte, ģeotehniskās laboratorijas pakalpojumi
 • Būvprojektu ekspertīzi
 • Būvizmaksu noteikšanu
 • Būvprojektu ekspertīzi

Militāro objektu
projektēšana

Veicam jebkuras sarežģītības militāro objektu projektēšanas darbus,  poligoniem, gan āra, gan iekštelpu šautuvēm, helikoptera laukumiem un lidostu teritorijām, kazarmām, biroja ēkām un sporta būvēm.

Būvprojektu ekspertīzes

Tikai obligāto sadaļu vai pilna būvprojekta ekspertīze. Mēs nodrošinām:

 • Būvprojektu arhitektūras risinājumu un konstrukciju ekspertīzi
 • Ceļu būvprojektu ekspertīzi
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīzi

Topogrāfijas uzmērīšana

Veicam topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavojam topogrāfiskos plānus (2D un 3D formātā). Mērogi: 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000.

Topogrāfijas plāna izgatavošanā ietilpst saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem un būvvaldi. Veicot topogrāfijas pasūtīšanu, ir iespējams precizēt un atrunāt topogrāfiskās uzmērīšanas nianses un papildu prasības attiecībā uz topogrāfiskās uzmērīšanas tehnisko izpildi.

SIA BM-Projekts ir noslēdzis 08.05.2023. līgumu Nr.SKV-L-2023/261 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.