Vidusskolas moduļa ēkas jaunbūve

2

Stāvu skaits

876 m²

Apbūves laukums

1717 m²

Apbūves platība

6200 m³

Būvtilpums

SIA BM-projekts ir noslēdzis 08.05.2023. līgumu Nr.SKV-L-2023/261 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

©2023 BM-projekts. Visas tiesības aizsargātas