Stadions ar tribīnēm

32126,5 m²

Labiekārtojamā teritorija

504 m²

Basketbola laukums

660 m²

Volejbola laukums

4022 m²

Skriešanas trase

SIA BM-projekts ir noslēdzis 08.05.2023. līgumu Nr.SKV-L-2023/261 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

©2023 BM-projekts. Visas tiesības aizsargātas