Stadiona tribīnes

Labiekārtojamā teritorija – 32126,5 m²
Basketbola laukums – 504
Volejbola laukums – 660 m²
Skriešanas trase – 4022 m²