Liepājas stadions

Labiekārtojamā teritorija – 10343
Gājēju celiņi – 2565 
Sporta laukums – 4977 m²