Liepājas stadions

10343 m²

Labiekārtojamā teritorija

2565 m²

Gājēju celiņi

4977 m²

Sporta laukums

SIA BM-projekts ir noslēdzis 08.05.2023. līgumu Nr.SKV-L-2023/261 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

©2023 BM-projekts. Visas tiesības aizsargātas