Dabas parks

Labiekārtojamā teritorija – 41191 m²
Bērnu rotaļu laukums – 2686 m²
Koka laipa – 430 m²
Gājēju celiņi – 3551 m²
Ietve, autostāvvieta – 4261