Iela Ādažos

Labiekārtojamā teritorija – 31354 m²
Iela – 614 m
Brauktuve – 7570
Ietve – 5434 m³