Pamatskola

1

Stāvu skaits

2780 m²

Apbūves laukums

2357 m²

Apbūves platība

11755 m³

Būvtilpums

SIA BM-projekts ir noslēdzis 08.05.2023. līgumu Nr.SKV-L-2023/261 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Rekvizīti

SIA „BM-projekts”
Reģ. Nr. 40103196966
Luminor Bank AS
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV33RIKO0002013267394
„Ezīši”, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166

©2023 BM-projekts. Visas tiesības aizsargātas