Pašvaldības ēkas rekonstrukcija

Stāvu skaits – 4
Ēkas platība 2371.3 m²